Design a site like this with WordPress.com
Začít

Potřebuji si vyřídit

Veškére dotazy a žadosti ohledně osobních dokladů, dokumentů či překladů vyřizuje Konzulární oddělení Velvyslanectví České republiky v Paříži 
(kontaktní údaje na konci stránky)

1. Doklady, které si zde můžete vyřídit

NA POČKÁNÍ:

 • Překlady ČJ-FJ-ČJ (rodné listy,osvědčení o občanství ČR, vysvědčení, diplomy, výpis z Rejstříku trestů, atd.)
 • Ověření podpisu
 • Ověření kopie dokumentů
 • Náhradní cestovní průkaz (v případě odcizení či ztráty OP, CP)
 • Zapis/vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů
 • Poradenství : pracovně právní, dědické, sociální pojištění, zdravotní pojištění

V rámci kontaktního místa veřejné správy – tzv. Czech Point

 • Výpis z Rejtříku trestů ČR
 • Datová schránka
 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Výpis bodového hodnocení osoby
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
 • Registr účastníků provozu MA ISOH
 • Insolvenční rejstřík

BĚHEM 1-2 MĚSÍCŮ:
Cestovní doklady:

 • Pas blesk
 • Biometrický pas

Matrika:

 • Vysvědečení o právní způsobilosti k uzavření manželství (certificat de coutume)
 • Zápis narození dítěte
 • Rodný list
 • Osvědčení o státním občanství
 • Změna, určení jména a příjmení
 • Zápis o uzavření manželství (oddací list)
 • Zápis o úmrtí (úmrtní list)
 • Duplikát matričního dokladu vydaného v ČR

2. Ztráta dokladů

 • Cestovním dokladem se v EU rozumí cestovní pas nebo občanský průkaz
 • Postižený by měl ztrátu ohlásit:
  • místní policii či četnictvu
  • zastupitelskému úřadu 
 • Na nejbližším policejním komisariátu žádat protokol (Récépissé de déclaration de perte/du vol du passeport / de carte d’identité)
 • Pokusit se kontaktovat městskou policii v místě a oddělení Ztráty a nálezy (Objets trouvés)
 • Konzulát neprodleně sepíše oznámení o ztrátě / odcizení cestovního dokladu
 • Občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, lze v odůvodněných případech, například při ztrátě cestovního dokladu v zahraničí, vydat cestovní průkaz k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty. Doba platnosti cestovního průkazu je maximálně 6 měsíců.

Zastupitelské úřady nevydávají:

 • občanské průkazy 
 • řidičské průkazy

Konzulát

18 rue Bonaparte, 75006 Paris 

e-mail: consulate.paris@embassy.mzv.cz
web: odkaz

Pro sjednání schůzky a dotazy vždy volejte nebo pište na e-mailovou adresu 

Honorární konzuláty ČR ve Francii:

 • Bordeaux 
 • Dijon 
 • Lille 
 • Lyon 
 • Marseille 
 • Nantes 
 • Štrasburk